+31651942320 info@jiredin.nl

 

 

SMART & Safe

De super leuke en actieve weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Waarom zou u kiezen voor SMART & Safe en niet voor een andere vechtsport of weerbaarheidstraining? Omdat wij een perfecte balans hebben in fysiek en sociale weerbaarheid, waarbij er ruimte is voor het werken aan persoonlijke doelen binnen een veilige groep waarin het geleerde direct in praktijk getest kan worden. Twee maal per jaar zijn er examens waarbij uw kind kan laten zien wat het al geleerd heeft.

Fysieke weerbaarheid

SMART & Safe traint op een leuke en kindvriendelijke manier aan de conditie, kracht, samenwerking, vooruitdenken en verdedigingstechnieken uit o.a. boksen en judo. Kinderen leren een conflict zoveel mogelijk verbaal te voorkomen, maar ook om deze zo veilig en snel mogelijk fysiek te beëindigen als het niet anders kan.  We werken aan valbreken, worstel en grond technieken, trappen en stoten op kussens, oefenen ontsnappingen uit verstrengeling en grepen. Er is voldoende ruimte die technieken veilig op elkaar in praktijk te brengen middels stoeispelletjes en wedstrijdjes . Hiervoor gebruiken we bokshandschoenen en de kinderen dragen kruis en mond bescherming.

Sociale en emotionele weerbaarheid

Tijdens de les  word er gecoacht en getraind op sociale en emotionele weerbaarheid. Gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van de kinderen, het weerstand bieden tegen groepsdruk, hoe om te gaan met pestgedrag, het herkennen van vervelende en  gevaarlijke situaties en het correct reageren op die situaties. Natuurlijk is het aangeven en bewaken van persoonlijke grenzen hierbij een belangrijk punt. Verder is er aandacht voor de manier waarop je hulp inschakelt, bij wie en kun je hoofd en bijzaken goed van elkaar scheiden. Kun je een beschrijving geven van wat er is gebeurd en hoe iemand er uitzag?

Individuele leerdoelen en volgsysteem

Ondanks dat de kinderen in leeftijd verschillen ( 6 tot 12 jaar ) en ook alle levels ( 5 in totaal ) door elkaar trainen, is er aandacht voor het individuele leerproces. Van ieder kind word een dossier bijgehouden waarin de door de ouders of leraren aangegeven aandachtspunten of leerdoelen worden opgenomen. Zo is het duidelijk welke veranderingen het kind doormaakt en welke vorderingen het al heeft gemaakt. Deze gegevens zijn privé en worden direct na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd. Meer hierover in de privacywet op de site. Jiredin is in 2014 met de doorlopende jeugdweerbaarheidstraining begonnen onder de vlag van Kidsafety. Vanaf september 2017 heb ik besloten ons af te scheiden en gaan voortaan verder onder de naam SMART & Safe. SMART & Safe is in deze onderdeel van een veel groter concept waarin Jiredin zich richt op een breed vlak van weerbaarheid, veiligheid, coaching en gevaarsbeheersing.

Lestijden en locaties SMART & Safe:

  • woensdag 15:45 uur bij Allstimula Training Centrum ( Middenhoven 10 te Roermond )
  • Woensdag 17:00 uur bij Allstimula Training Centrum ( Middenhoven 10 te Roermond )
  • donderdag 15:45 uur bij Judokan Blerick ( Frederik Hendrikstraat 6 te Blerick/Venlo )
  • donderdag 17:00 uur bij Judokan Blerick ( Frederik Hendrikstraat 6 te Blerick/Venlo )

Kosten

Contributie €28,- per maand. Het bankrekeningnummer voor de maandelijkse contributie is: NL26RABO0177850639 t.n.v. Jiredin. (Graag de naam van uw kind en de betreffende periode vermelden) Wilt u meer informatie over SMART & Safe of aanmelden voor een GRATIS proefles? Neem dan contact met ons op (tel: +31651942320).

aanmelden contact

Wat ouders zeggen:

Ruim een jaar geleden is onze dochter begonnen met de training. De reden hiervoor was, dat ze erg verlegen was, en niet weerbaar was in bepaalde situatie. Daarbij was ze erg onzeker over zich zelf. Mede door de training heeft ze sociaal emotioneel een ontzettende positieve groei door gemaakt in het afgelopen jaar. Het vertrouwen wat ze kreeg van jouw Roos heeft daar aan bijgedragen. Ze moest letterlijk over de drempel heen geholpen worden. Ze heeft ervaren dat ze niet de enige is die onzeker is en bang is in bepaalde situaties . Door dit allemaal samen te doen is ze ontzettend gegroeid. Geeft ze nu duidelijk haar grenzen aan naar andere toe. Nogmaals dank je wel voor je inzet en vertrouwen wat je haar hebt gegeven !

Wat ouders zeggen:

Hoi Roos, We ervaren je lessen als zeer positief. Je bevlogenheid werkt aanstekelijk. Dit in combinatie met discipline, respect, de toepasbaarheid van de lesstof, maar ook ruimte voor een leuk en leerzaam spel maakt dat F. graag naar de les komt en het geleerde in de praktijk weet te brengen. Situaties waar ze vroeger gepest werd of als bedreigend ervoer biedt ze nu met opgeheven hoofd en zelfverzekerdheid het hoofd. Ook weet ze nu veel beter wanneer en hoe ze iets met woorden of een andere houding kan oplossen en wanneer ze beter harder kan optreden en hoe ze dan het beste resultaat boekt. Ook vind ik het erg prettig dat er naar alle soorten bedreigende situaties wordt gekeken, niet alleen kinderen onderling, maar ook bv kinderlokkers en mensen die zich uitgeven voor iemand anders. Ik zie haar echt vooruit gaan en opbloeien, dankjewel hiervoor!
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Cookies settings
akkoord
niet akkoord
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Jiredin coaching en training respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken nader te bepalen. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 - Wettelijke bepalingen 1. Website (hierna ook “De website”): www.jiredin.nl 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Jiredin coaching en training, gevestigd te Kastanjelaan 19, 6042GT Roermond, kvk-nummer: 57219281. Artikel 2 - Toegang tot de website · De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 - De content van de website · Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 - Het beheer van de website · Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: ·  de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website · alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette · de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren Artikel 5 - Verantwoordelijkheden · De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. · De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: · vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet · vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy · De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. · Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens · Uw gegevens worden verzameld door Jiredin coaching en training. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. · De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens · Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jiredin.nl. · Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens · In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. · Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen · U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@jiredin.nl. · Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens · De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 - Cookies · Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. · Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: - Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. - Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. - Niet-geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. - Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: Google Analytics geanonymiseerd (analytische cookies) Google Analytics (analytische cookie) ​​​​​​ Facebook (tracking cookie) · Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. · Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten · Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 - Toepasselijk recht · Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 - Contact · Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: R. M. Buis, info@jiredin.nl.  
Save settings
Cookies settings